Ứng dụng Flane mong muốn đem lại một tiện ích đặt dịch vụ du lịch trực tuyến tin cậy, tiết kiệm và thấu hiểu người dùng. Chúng tôi nhận thấy khách hàng sử dụng ứng dụng để đặt dịch vụ nhưng không phải ai cũng mong muốn chia sẻ thông tin cá nhân của mình. Flane tôn trọng quyền riêng tư của khách hàng và cam kết bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng khi khách hàng tin vào chúng tôi cung cấp thông tin cá nhân của khách hàng cho chúng tôi khi mua sắm tại sàn ứng dụng bán hàng Flane. Đây là nguyên tắc khi tiếp cận quyền riêng tư, thông tin cá nhân tại Ứng dụng Flane.

1. Mục đích thu thập thông tin

Việc thu nhập dữ liệu chủ yếu trên website/ứng dụng Flane bao gồm: email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ khách hàng. Đây là các thông tin mà Flane yêu cầu  thành viên cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ.

Flane cũng sẽ sử dụng cả thông tin nhận diện cá nhân của thành viên và một số thông tin nhận diện phi cá nhân (như cookies, địa chỉ IP, loại trình duyệt, ngày tổng số, v.v.) để gia tăng khả năng đáp ứng của Flane về phương diện các Trang và Dịch vụ, cũng như về phát triển những chức năng, tính năng và các dịch vụ mới theo những xu hướng và sở thích đang diễn tiến. Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Flane về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

Mục đích của việc thu thập thông tin khách hàng nhằm liên quan đến các vấn đề như:

  • Hỗ trợ khách hàng: tư vấn các dịch vụ của chúng tôi.
  • Cung cấp thông tin các dịch vụ và hỗ trợ theo yêu cầu của khách hàng.
  • Gửi thông báo các chương trình, dịch vụ mới nhất của chúng tôi.
  • Giải quyết vấn đề phát sinh khi sử dụng dịch vụ.
  • Ngăn chặn các hoạt động phạm pháp.
  • Đo lường và cải thiện các dịch vụ của chúng tôi.

2. Phạm vi thu thập thông tin

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của khách hàng khi:

– Khách hàng trực tiếp cung cấp: Khách hàng trực tiếp cung cấp bao gồm: họ tên, địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ.

– Khách hàng tương tác với chúng tôi: Chúng tôi sử dụng cookies và công nghệ theo dấu khác để thu thập một số thông tin khi khách hàng tương tác trên ứng dụng Flane hoặc website https://flane.vn

– Từ những nguồn hợp pháp khác: Chúng tôi thu thập thông tin khách hàng từ các nguồn hợp pháp khác.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của khách hàn sẽ được lưu trữ trên hệ thống nội bộ của chúng tôi và tự hủy bỏ khi có yêu cầu từ phía khách hàng

Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân khách hàng sẽ được bảo mật trên hệ thống máy chủ của Công ty TNHH Nano Travel.

Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin
Công ty TNHH Nano Travel
Địa chỉ: 39 Đô Đốc Lộc, Hòa Xuân, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng
Telephone: 0935-417-257
Email: hotro@flane.vn

4. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin

Chúng tôi sẽ không cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào, trừ một số hoạt động cần thiết dưới đây:

– Các đối tác là bên cung cấp dịch vụ cho chúng tôi liên quan đến thực hiện đơn hàng và chỉ giới hạn trong phạm vi thông tin cần thiết cũng như áp dụng các quy định đảm bảo an ninh, bảo mật các thông tin cá nhân.

Yêu cầu pháp lý: Chúng tôi có thể cung cấp các thông tin cá nhân nếu điều đó do luật pháp yêu cầu và việc cung cấp như vậy là cần thiết một cách hợp lý để tuân thủ các quy trình pháp lý.

– Chuyển giao kinh doanh (nếu có): trong trường hợp sáp nhập, hợp nhất toàn bộ hoặc một phần với công ty khác, người mua sẽ có quyền truy cập thông tin được chúng tôi lưu trữ, duy trì trong đó bao gồm cả thông tin cá nhân.

5. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin

Nếu bạn có câu hỏi hoặc bất kỳ thắc mắc nào về Chính Sách này hoặc thực tế việc thu thập, quản lý thông tin cá nhân của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách:

  • Gọi đến số điện thoại: 02363.769.479
  • Gửi thư điện tử đến địa chỉ email: hotro@flane.vn
  • Địa chỉ trụ sở: Công ty TNHH Nano Travel, 39 Đô Đốc Lộc, Hòa Xuân, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng

6. Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc huỷ bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản trên ứng dụng Flane và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu Flane thực hiện việc này.

Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của Ứng dụng Flane. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Flane sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn thành viên khôi phục và bảo mật lại thông tin.

Email: hotro@flane.vn
Số điện thoại: 0935.471.257

7. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Thông tin cá nhân của thành viên trên Flane được Flane cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Flane. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, Flane sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng kiểm tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.

Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch của Thành viên tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cấp 1 của Flane.

Ban quản lý Flane yêu cầu các cá nhân khi đăng ký là thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, số chứng minh nhân dân, điện thoại…, và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý Flane không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.