Mobile Menu

Điều khoản dịch vụ của Flane điều chỉnh các nội dung liên quan đến việc sử dụng dịch vụ thương mại điện tử của Flane (sau đây gọi là “Flane”) bao gồm các tính năng, dịch vụ, ứng dụng, công nghệ và phần mềm, trừ trường hợp điều khoản về Tài khoản Trang cá nhân hay điều khoản về Tài khoản Trang doanh nghiệp có quy định áp dụng riêng và không áp dụng các quy định của Điều khoản này.

Các dịch vụ Flane cung cấp

Flane định hướng xây dựng môi trường trực tuyến về trải nghiệm du lịch tối ưu, tiết kiệm và thuận tiện nhất cho người sử dụng dịch vụ của Flane (sau đây gọi là “Người dùng”). Để phát triển mục tiêu của mình, chúng tôi cung cấp các dịch vụ sau cho Người dùng:

Trải nghiệm về du lịch trực tuyến:

Flane mang lại cho Người dùng trải nghiệm riêng từ các bài viết, trải nghiệm du lịch, chương trình khuyến mãi, quảng cáo, sự kiện mà Người dùng nhìn thấy trên bảng tin, mục trải nghiệm hoặc các Trang mà Người dùng theo dõi cũng như tính năng mà người dùng sử dụng như tìm kiếm, ứng dụng, hoạt động tuyển dụng, khuyến mãi…

Flane sử dụng dữ liệu thu thập được từ Người dùng để tạo cho Người dùng trải nghiệm riêng thông qua kết nối của Người dùng, các cài đặt, lựa chọn và những trải nghiệm mà Người dùng đã chia sẻ trên Flane.

Kết nối Người dùng và nhà cung cấp sản phẩm, dịch vụ trên ứng dụng Flane (sau đây gọi là “Nhà cung cấp”) theo mong muốn:

Thông qua Flane, Người dùng có thể tìm kiếm địa diểm tham quan, gói du lịch, khách sạn, thuê xe… do các Nhà cung cấp thông qua ứng dụng. Hệ thống sử dụng thông tin thu thập được từ Người dùng để hỗ trợ việc sử dụng dịch vụ hiệu quả hơn như: Đề xuất cho Người dùng về gói du lịch hấp dẫn trên toàn quốc; chương trình, sự kiện diễn ra ở khu vực Người dùng đang sinh sống… Giúp Người dùng có trải nghiệm tốt nhất về du lịch.

Phạm vi cung cấp dịch vụ

Người dùng có thể truy cập và sử dụng dịch vụ của Flane trên phạm vi toàn quốc.

Chính sách dữ liệu và quyền riêng tư mà Người dùng lựa chọn

Việc thu thập thông tin Người dùng nhằm hỗ trợ việc sử dụng dịch vụ của Flane hiệu quả đã được nêu rõ tại Chính sách bảo mật mà Người dùng đã chọn đồng ý khi đăng ký sử dụng dịch vụ của Flane.

Người dùng Cam kết với Flane khi sử dụng dịch vụ của Flane Để đảm bảo việc sử dụng dịch vụ được hữu ích, tiện lợi, Người dùng cần thực hiện

Đảm bảo mình có quyền sử dụng dịch vụ của Flane, Người dùng cần thực hiện các cam kết sau

Trách nhiệm của Người dùng

Người dùng không sử dụng dịch vụ của Flane để thực hiện hoặc chia sẻ bất kỳ nội dung nào được xác định là:

Vi phạm Điều khoản dịch vụ này, các Điều khoản, Chính sách khác áp dụng khi Người dùng đăng ký sử dụng dịch vụ của Flane.

Người dùng không được tải lên vi-rút hoặc mã độc hại hay các hành động khác nhằm vô hiệu hóa, làm quá tải hoặc ảnh hưởng đến hoạt động cung cấp dịch vụ của Flane.

Người dùng không được dùng phương tiện tự động hay bất cứ cách nào khác để truy cập vào dữ liệu Người dùng khác nếu chưa được sự đồng ý của chúng tôi.

Nếu xác định Người dùng thực hiện hoạt động nào vi phạm nội dung đã nêu, chúng tôi sẽ tiến hành các biện pháp ngăn chặn như xóa nội dung, hạn chế truy cập tài khoản, vô hiệu hóa tài khoản nếu thấy cần thiết. Nếu Người dùng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của người khác nhiều lần, chúng tôi cũng có thể vô hiệu hóa tài khoản của Người dùng.

Để đảm bảo kết nối an toàn, bảo mật thông tin, khuyến khích Người dùng báo cáo nội dung vi phạm hay hành vi mà Người dùng nhận định rằng vi phạm quyền của mình hoặc vi phạm các điều khoản và chính sách của chúng tôi để chúng tôi có biện pháp kiểm tra, xử lý kịp thời.

Về việc sử dụng thông tin

Để sử dụng dịch vụ hiệu quả, Người dùng chấp nhận cho chúng tôi những quyền sau:

Quyền cập nhật phần mềm Người dùng sử dụng hoặc tải xuống

Người dùng sử dụng hoặc tải xuống phần mềm của hệ thống sẽ cho phép chúng tôi tải xuống và cài đặt các bản cập nhật và bổ sung tính năng mới, cải tiến, nâng cao và phát triển phần mềm.

Chúng tôi sẽ không sử dụng thông tin cá nhân của Người dùng trên ứng dụng này nếu chưa được sự cho phép từ Người dùng. Thông tin của Người dùng sẽ được sử dụng với mục đích, liên lạc với Người dùng để thông báo các thông tin cập nhật từ chúng tôi: như xác nhận đơn hàng, giao hàng, cung cấp thông tin sản phẩm, ….

Thông tin cá nhân của Người dùng sẽ không được gửi cho bất kỳ bên thứ ba nào sử dụng ngoài đối tác của Flane như: Khách sạn, thuê xe, … nhằm mục đính phụ vụ nhu cầu của chính Người dùng. Nếu chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân của bạn cho các nhà cung cấp dịch vụ, công ty quảng cáo, các công ty đối tác liên quan, thì Chúng tôi cũng yêu cầu họ bảo vệ thông tin cá nhân của bạn như cách chúng tôi thực hiện.

Người dùng bị giới hạn việc sử dụng quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi

Khi được sự cho phép của Flane bằng văn bản Người dùng được phép sử dụng bản quyền hoặc nhãn hiệu hàng hóa của Flane cho nội dung mà Người dùng tạo nên hoặc chia sẻ, trích xuất mã nguồn của chúng tôi để sửa đổi, tạo sản phẩm tái sinh, dịch ngược hay bằng bất kỳ cách nào khác.

Một số quy định bổ sung

Cập nhật Điều khoản dịch vụ của chúng tôi

Để thực hiện mục tiêu mang đến trải nghiệm du lịch và mua sắm trực tuyến tốt nhất cho Người dùng, chúng tôi luôn cố gắng nỗ lực cải thiện và phát triển tính năng mới, tạo ra Sản phẩm tốt hơn cung cấp đến Người dùng. Chúng tôi có thể cập nhật nội dung của Điều khoản dịch vụ phù hợp với những thay đổi, bổ sung đó và thông báo đến Người dùng về sự thay đổi này để chắc chắn rằng bạn đồng ý với những thay đổi đó khi tiếp tục sử dụng dịch vụ của chúng tôi, trừ một số trường hợp khác trong quy định của pháp luật hiện hành. Nếu không đồng ý với những thay đổi của Điều khoản dịch vụ cập nhật, Người dùng có thể chấm dứt việc sử dụng dịch vụ của Flane bằng cách xóa tài khoản bất kỳ lúc nào.

Tạm ngừng hoặc chấm dứt tài khoản

Người dùng vi phạm điều khoản, các chính sách của Flane có thể bị áp dụng biện pháp tạm ngừng sử dụng dịch vụ hoặc vô hiệu hóa tài khoản. Nếu hành vi vi phạm của Người dùng gây ảnh hưởng đến việc cung cấp dịch vụ của Flane hoặc hành vi của Người dùng dẫn đến rủi ro về mặt pháp lý cho chúng tôi trong quy định của pháp luật hiện hành, Flane được phép thực hiện biện pháp tạm ngừng sử dụng dịch vụ hoặc vô hiệu hóa tài khoản của Người dùng.

Giới hạn trách nhiệm pháp lý

Flane luôn cố gắng hoàn thiện sản phẩm của mình và quy định rõ ràng để mang đến trải nghiệm tốt nhất, đảm bảo cho việc sử dụng dịch vụ của Người dùng. Flane không đảm bảo rằng Sản phẩm chúng tôi cung cấp luôn an toàn, bảo mật, không có lỗi hệ thống hay truy cập bị gián đoạn. Trong giới hạn pháp luật quy định, Flane từ chối mọi bảo đảm về khả năng tiêu thụ, sự phù hợp với mục đích cụ thể, bảo đảm về quyền sở hữu trí tuệ không bị vi phạm. Người dùng không bị chi phối hành động hoặc kiểm soát bởi chúng tôi, do đó, chúng tôi không chịu trách nhiệm về hành động hay phát ngôn hay nội dung mà Người dùng chia sẻ.

Flane không thể dự đoán thời điểm phát sinh sự cố của dịch vụ mà Flane cung cấp. Do đó, Flane chịu trách nhiệm trong giới hạn mà pháp luật hiện hành quy định. Flane không chịu trách nhiệm với Người dùng về bất kỳ tổn thất nào về lợi nhuận, doanh thu, thông tin, dữ liệu hoặc về thiệt hại phát sinh từ những quy định của Điều khoản dịch vụ hoặc từ dịch vụ mà Flane cung cấp, kể cả trong trường hợp Flane nhận được thông báo về khả năng gây ra thiệt hại đó.

Tranh chấp

Nhằm tránh trường hợp phát sinh tranh chấp giữa Flane và Người dùng, chúng tôi cố gắng nêu rõ những quy tắc trong quá trình sử dụng dịch vụ của Flane. Tuy nhiên, nếu xảy ra tranh chấp, Người dùng nên biết trước về nơi giải quyết và luật sẽ áp dụng. Tất cả các trường hợp khiếu nại, Người dùng đồng ý rằng cơ quan có thẩm quyền khiếu nại sẽ được giải quyết tại Tòa án nhân dân Thành phố Đà Nẵng. Người dùng đồng ý tuân thủ thẩm quyền của một trong hai tòa án này để giải quyết khiếu kiện và luật pháp của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sẽ chi phối các Điều khoản dịch vụ cũng như giải quyết bất kỳ khiếu nại nào, bất kể xung đột về quy định pháp luật.

Chính sách hoàn hủy dịch vụ của Flane

Trường hợp thay đổi lịch diễn ra sự kiện/tour du lịch/tham quan

Trong trường hợp thay đổi do các yếu tố khách quan như thời tiết, thiên tai, dịch bệnh làm cho sự kiện/tour du lịch bị trì hoãn hoặc thay đổi. Flane sẽ thông báo đến cho quý khách thông qua số điện thoại, hỗ trợ quý khách dời dịch vụ. Nếu khách hàng không đồng ý sẽ hoàn tiền cho quý khách. Thông tin hoàn tiền sẽ được cập nhật qua ứng dụng Flane

Trường hợp thay đổi lịch bởi khách hàng

Trong trường hợp thay đổi do yếu tố chủ quan của khách hàng, vì lý do cá nhân không thể đi đúng ngày diễn ra sự kiện/tour du lịch. Flane sẽ dựa theo chính sách của từng dịch vụ mà hoàn hủy cho quý khách. Mỗi dịch vụ sẽ có chính sách hỗ trợ hoàn hủy dịch vụ ở phía dưới phần mô tả trong mỗi sản phẩm. 

Ví dụ: Tour bà nà hill Đà nẵng cho phép hoàn hủy trước 3 ngày miễn phí, sau 3 ngày 50%, sau 1 ngày 100%.

Trong trường hợp dịch vụ cung cấp không giống mô tả

Trong trường hợp này Flane sẽ cố gắng lắng nghe, kết hợp với các nhân viên điều hành du lịch, giải quyết những vấn đề không hài lòng từ quý khách. Có thể cung cấp mã voucher, quán triệt những phát sinh không đáng có với dịch vụ hiện tại. 

Nếu tranh chấp không được giải quyết mà lỗi từ bên phía Flane, Flane sẽ hoàn tiền 100% cho khách hàng.

Trả lời

Bạn phải để đăng bình luận

Vui lòng đăng nhập để tiếp tục

Đăng nhập nhanh Flane sử dụng tài khoản Google hoặc Facebook

Bằng cách đăng nhập/đăng ký tài khoản, bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng và đã đọc và hiểu Chính sách quyền riêng tư của ứng dụng Flane