Để cho trải nghiệm sử dụng dịch vụ của Flane được nhanh chóng và an toàn, Flane xin thông tin đến khách hàng thông tin thanh toán như sau:

  • Các khoản thanh toán được thực hiện theo số tiền mà không có phí bảo lãnh ngân hàng hoặc bất kỳ khoản phí nào khác do Flane thu.
  • Đối với tất cả các hình thức đặt phòng, bạn phải thanh toán trong thời hạn quy định. Nếu việc thanh toán không được thực hiện thì Flane bảo lưu quyền hủy bỏ tất cả các việc giữ chỗ hoặc hủy bỏ quá trình đặt chỗ.

Phương thức thanh toán

Thanh toán chuyển khoản qua ngân hàng

Tên tài khoản: Công Ty TNHH Nano Travel
Số tài khoản : 0041000355333 – Ngân hàng VCB, Chi Nhánh Đà Nẵng