Mobile Menu

Các điều kiện cung cấp dịch vụ

Điều kiện vận chuyển:

Giá dịch vụ: Là mức giá áp dụng cho hợp đồng vận chuyển Hành khách từ điểm xuất phát tới điểm đến. Mức Giá dịch vụ được công bố trên Ứng dụng di động Flane, Chi nhánh hoặc các đại lý đặt chỗ của ứng dụng Flane.

Quy định đặt hợp đồng:

Quý khách có thể đặt chỗ qua ứng dụng, chi nhánh cũng như hệ thống tổng đài của Flane.

Điều Kiện Giữ Hợp Đồng

Chúng tôi được chỉ định đặt hợp đồng cho Hành khách. Khi được yêu cầu, Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin xác nhận đặt hợp đồng cho Hành khách

Quy định mức giá và các khoản phí

Tổng số tiền thanh toán là chi phí xe di chuyển từ điểm đi đến điểm đến .

Trả lời

Bạn phải để đăng bình luận

Vui lòng đăng nhập để tiếp tục

Đăng nhập nhanh Flane sử dụng tài khoản Google hoặc Facebook

Bằng cách đăng nhập/đăng ký tài khoản, bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng và đã đọc và hiểu Chính sách quyền riêng tư của ứng dụng Flane