Hướng dẫn hoàn hủy vé trên Flane sau khi đã thanh toán

Đối với những dịch vụ cho phép hoàn hủy trên Flane, quý khách có thể hoàn hủy trước ngày sử dụng dịch vụ, tùy theo quy định của từng dịch vụ mà có những chính sách riêng.

Bạn vào phần huỷ dịch vụ, chọn lý do huỷ như dưới đây:

  • Do đổi ngày hoặc điểm đến
  • Lý do cá nhân/chuyến đi bị huỷ
  • Số lượng hoặc nhu cầu khách có thay đổi
  • Có nhiều dịch vụ cùng một ngày, muốn huỷ những cái tôi không cần nữa
  • Tôi tìm được lựa chọn chỗ nghỉ thay thế
  • Không phải các lý do trên

Sau khi chọn lý do, bạn chọn đồng ý huỷ dịch vụ, yêu cầu huỷ và hoàn tiền sẽ được gởi đến Flane, sau khi xem xét và làm việc phía đối tác, Flane sẽ phê duyệt yêu cầu và hoàn tiền về đến bạn.

Mọi tiến trình sẽ được cập nhật trên ứng dụng, bạn nên thường xuyên theo dõi để nắm được quy trình nhé!

Hoàn tiền thành công
Đánh giá:
(Xin vui lòng đánh giá)